Renovatie station Wetteren

PROJECT RENOVATIE STATION WETTEREN

Inleiding

Het stationsgebouw van Wetteren is één van de oudste in België. Het verwerkt meer dan 2000 reizigers per dag en is één van de beschermde monumenten te Wetteren. Hierbij heb ik getracht de volledige verbouwing van dit station in beeld te brengen, dewelke plaatsvond van augustus 2008 tot mei 2010. Om de verbouwing zo goed mogelijk in beeld te brengen kwam ik bijna dagelijks langs het station, toen pendelde ik nog elke dag met de trein maar ik moest uiteraard mijn camera op zak hebben om de werken te kunnen fotograferen.

Tijdens mijn project heeft de gemeente van Wetteren me gevraagd of ik een expo wou houden en een fotoboek wou maken van de gehele renovatie, dat leek me een unieke kans en heb ik menteen aanvaard. Na de renovatie heb ik een expo gehouden van 10 december 2010 tot 7 januari 2011. Deze vond plaats in het gemeentehuis van Wetteren. Tijdens deze expo kwam er een fotoboek in beperkte oplage uit foto's van mezelf en beelden uit het archief van Wetteren.


Daarnaast wil ik even stilstaan bij werk dat het Archief van Wetteren, met in het bijzonder Jeroen Trio, heeft vrijgemaakt om me verder te helpen met de opmaak van het fotoboek, het kiezen van de drukker en vele andere. Ik wil ook iedereen bedanken die me heeft verder geholpen met bijvoorbeeld: beelden uit het verleden, te helpen met reclame, en zo vele andere zaken. Dankuwel!

Oud stationsgebouw Wetteren 2008-05-29
Binnenkant oud stationsgebouw Wetteren 2008-05-29

Een klein stukje geschiedenis

Op 24 augustus 1831 werd er een ontwerp voorgelegd aan ingenieurs Pierre Simons en Gustave De Ridder voor de aanleg van de eerste spoorlijn in België (tussen Brussel en Mechelen). De opening ervan vond plaats op 5 mei 1835. In het jaar 1836 begon men met de voorbereidende werken voor het tracé Gent – Dendermonde.

Eind september 1837 zou het tracé feestelijk ingehuldigd worden tijdens een rit tussen Brussel en Gent, waarbij ook koning Leopold I aanwezig zou zijn. Wetteren wenste hierbij betrokken te worden maar dit voorstel werd verworpen!

De gemeente Wetteren besloot daarom met een delegatie een serenade te brengen aan de voorbijrijdende trein (in die tijd reden de treinen immers slechts met een snelheid van 30 à 40 km/u).

Het eerste station van Wetteren, een voorlopige constructie ontworpen door Auguste Payen, werd officieel geopend op 28 september 1837. Omdat in 1845 het aantal reizigers de 40.000 per jaar overtrof, startte men uiteindelijk met de bouw van het definitieve station. In 1848 werd het nieuwe station in dienst genomen.

Tijdens de jaren 1960 en 1961 werd de lijn geëlektrificeerd. Dit bracht natuurlijk grote veranderingen met zich mee zoals het aanpassen van de bruggen, viaducten en overwegen.

Op 14 januari 1961 kon men voor het eerst met de elektrische trein rijden tussen Gent en Brussel. Enkele jaren later, meer bepaald in het jaar 1936 moderniseerde men het interieur van het stationsgebouw. De buitenkant kreeg echter pas in 1994 een opfrisbeurt.

Voor de renovatie

In 2002 begon men de stationsomgeving grondig aan te pakken. De tunnel die opende in 1964, was dringend aan vervanging toe. Men opteerde ervoor om twee tunnels aan te leggen, één aan elke kant van het station. De tweede tunnel, waar thans de bushaltes gelegen zijn en waar vroeger de goederensporen lagen, heeft men later aangelegd.

In 2004 is men gestart met het aanleggen van de tweede tunnel langs de kant van het busstation, inmiddels was het stationsgebouw geklasseerd als beschermd monument.

Oud stationsgebouw Wetteren 2008-01-20
Start werken oud schuilhuisje station Wetteren 2010-02-11

Renovatie van het stationsgebouw en het schuilhuisje

De renovatiewerken begonnen op 4 augustus 2008. De NMBS Holding had maar liefst 800.000 euro uitgetrokken voor het volledige project. Tijdens de renovatie werden er containers geplaatst om de reizigers toch verder te kunnen helpen en loketten aan te bieden.

In eerste fase is men begonnen met enkel het stationsgebouw onder handen te nemen waarna men in november 2009 begon men het schuilhuisje op perron 2. De renovatie van het schuilhuisje nam veel minder tijd in beslag dan het stationsgebouw zelf aangezien dit veel kleiner is, daarom is men later gestart met de werken hieraan.

Na de renovatie

De werken aan het schuilhuisje namen nog minder tijd in beslag dan gepland, daarom ging het schuilhuisje ook iets vroeger open op namelijk dinsdag 25 mei 2010. Enkele dagen hierna volgde de opening van het stationsgebouw voor de reizigers op 28 mei en was de officiële opening gepland op vrijdag 4 juni.


Ter ere van de 175ste verjaardag van de spoorlijn Dendermonde - Wichelen - Wetteren liet de NMBS op zondag 15 april 2012 een stoomtrein rondrijden. Deze speciale trein reed tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde en had als haltes de stations zoals hierboven vermeld. Waar de trein halt hield organiseerden de gemeenten/steden op hun beurt leuke activiteiten met als thema "van toen". Kijk zeker eens naar de foto's in de fotogalerij onderaan.

Afgewerkt stationsgebouw Wetteren 2010-09-11
Huidige toestand van het station Wetteren 2019-11-18

Huidige toestand

Door herhaaldelijk vandalisme is het schulhuisje op perron 2 gesloten sinds 7 juni 2019. Rond dezelfde tijd heeft de NMBS laten weten dat de openingsuren van de loketten zullen wijzigen op 5 augustus. De nieuwe openingsuren zullen als volgt worden aangepast: in de week van 6u15 tot 13u30 en in het weekend van 7u15 tot 14u30. Voorheen was men geopend tijdens de week van 5u45 tot 20u! Jammer genoeg zal de wachtzaal samen met de toiletten  gesloten zijn wanneer de loketten dicht gaan.

Enkele foto's

Oud stationsgebouw Wetteren 2008-01-20
Oud stationsgebouw Wetteren 2008-01-20
Oud stationsgebouw Wetteren 2008-05-29
Oud stationsgebouw Wetteren 2008-05-29
Oud stationsgebouw Wetteren 2008-05-29
Oud stationsgebouw Wetteren 2008-05-29
Oude stationshal 2008-05-29
Oude stationshal 2008-05-29
Oud schuilhuisje voor de werken 2008-08-24
Oud schuilhuisje voor de werken 2008-08-24
Oud schuilhuisje voor de werken 2008-05-29
Oud schuilhuisje voor de werken 2008-05-29
Afbraak stationsgebouw Wetteren 2008-08-27
Afbraak stationsgebouw Wetteren 2008-08-27
Afbraak stationsgebouw Wetteren 2008-09-03
Afbraak stationsgebouw Wetteren 2008-09-03
Een dakloos stationsgebouw 2008-09-03
Een dakloos stationsgebouw 2008-09-03
Een dakloos stationsgebouw 2008-09-05
Een dakloos stationsgebouw 2008-09-05
Dakwerken stationsgebouw 2009-01-25
Dakwerken stationsgebouw 2009-01-25
Nieuw dak in afwachting 2009-03-3
Nieuw dak in afwachting 2009-03-3
Nieuw dak in afwachting 2009-04-21
Nieuw dak in afwachting 2009-04-21
Nieuwe dak is geplaatst op het stationsgebouw 2009-04-21
Nieuwe dak is geplaatst op het stationsgebouw 2009-04-21
Naakt stationsgebouw met een nieuw dak 2009-05-29
Naakt stationsgebouw met een nieuw dak 2009-05-29
Plaatsing ramen in het stationsgebouw Wetteren 2009-09-29
Plaatsing ramen in het stationsgebouw Wetteren 2009-09-29
Plaatsing ramen in het stationsgebouw Wetteren 2009-09-29
Plaatsing ramen in het stationsgebouw Wetteren 2009-09-29
Statiosgebouw Wetteren met nieuwe ramen 2009-10-23
Statiosgebouw Wetteren met nieuwe ramen 2009-10-23
Afbraak schuilhuisje station Wetteren 2009-11-18
Afbraak schuilhuisje station Wetteren 2009-11-18
Sneeuw op het nieuw dak van het stationsgebouw 2009-12-20
Sneeuw op het nieuw dak van het stationsgebouw 2009-12-20
Voorbereiding dakwerken schuilhuisje 2010-01-26
Voorbereiding dakwerken schuilhuisje 2010-01-26
Gevelwerken stationsgebouw Wetteren 2010-03-16
Gevelwerken stationsgebouw Wetteren 2010-03-16
Gevelwerken stationsgebouw Wetteren 2010-04-29
Gevelwerken stationsgebouw Wetteren 2010-04-29
Gevelwerken schuilhuisje 2010-04-29
Gevelwerken schuilhuisje 2010-04-29
Gevelwerken schuilhuisje 2010-04-29
Gevelwerken schuilhuisje 2010-04-29
Gevelwerken stationsgebouw Wetteren 2010-04-29
Gevelwerken stationsgebouw Wetteren 2010-04-29
Aanleg pleintje kant Gent 2010-05-05
Aanleg pleintje kant Gent 2010-05-05
Het schulhuisje is bijna klaar.. 2010-05-25
Het schulhuisje is bijna klaar.. 2010-05-25
Interieur schuilhuisje is bijna klaar 2010-05-25
Interieur schuilhuisje is bijna klaar 2010-05-25
Nieuw pleintje kant Gent 2010-05-25
Nieuw pleintje kant Gent 2010-05-25
Nieuwe gevel station Wetteren 2010-05-25
Nieuwe gevel station Wetteren 2010-05-25
Nieuwe gevel schuilhuisje Wetteren 2010-05-25
Nieuwe gevel schuilhuisje Wetteren 2010-05-25
Afgewerkte gevel schuilhuisje 2010-06-05
Afgewerkte gevel schuilhuisje 2010-06-05
Afgewerkt interieur schuilhuisje 2010-06-05
Afgewerkt interieur schuilhuisje 2010-06-05
Afgewerkt interieur stationsgebouw Wetteren 2010-05-29
Afgewerkt interieur stationsgebouw Wetteren 2010-05-29
Afgewerkt interieur stationsgebouw Wetteren 2010-05-29
Afgewerkt interieur stationsgebouw Wetteren 2010-05-29
Sfeerbeeld perron 1 2010-09-04
Sfeerbeeld perron 1 2010-09-04
Afgewerkt stationsgebouw Wetteren 2010-09-11
Afgewerkt stationsgebouw Wetteren 2010-09-11
Afgewerkte gevel hoofdgebouw 2010-12-02
Afgewerkte gevel hoofdgebouw 2010-12-02
Huidige toestand van het station Wetteren 2019-11-18
Huidige toestand van het station Wetteren 2019-11-18
Voorkant fotoboek "Renovatie station Wetteren"
Afkomstig van IO Images, check zeker het portfolio door te zoeken op "Pixabay IO-Images"

Het fotoboek

De voorkant van het fotoboek "Renovatie station Wetteren", dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij het Archief van Wetteren met in het bijzonder Jeroen Trio, die mij verder hielp met de opzet en de teksten van het fotoboek. Daarnaast zorgde Daniël De Mol voor enkele mooie archiefbeelden en deed Drukkerij De Canck te Wetteren de vormgeving. de proefdruk en de publicatie ervan. De uitgave was op 10 december 2010.


Wenst u dit fotoboek aan te kopen? Klik hier of hieronder voor meer info.